SI FUNKCIONON

PROCESI I NDËRMJETËSIMIT

NJOFTIMI

Çdo proces fillon me një konsultim personal dhe individual.

AFTËSI TË GJUHËS GJERMANE

Së bashku do të përcaktojmë njohuritë tuaja të gjermanishtes.

KËRKONI

Ne po kërkojmë punëdhënësin e duhur për ju,
që është përshtatur për nevojat tuaja dhe përmbush pritshmëritë tuaja.

INTERVISTA

Ne organizojmë një intervistë ku mund të bisedoni me punëdhënësin tuaj të mundshëm.

KONTRATA E PUNËS

Nëse të dyja palët vendosin në favor të njëra-tjetrës, kontrata juaj e punës do të lidhet.

NJOHJA DHE VIZA

Pas nënshkrimit të kontratës suaj të punës, ne do të fillojmë procesin e njohjes profesionale dhe do të kujdesemi së bashku për vizën tuaj.

ARRITJA & FILLIMI I PUNËS

Pas arritjes, ne do t’ju mbështesim me procedurat administrative, sigurimin tuaj shëndetësor, hapjen e një llogarie bankare, etj.
Ne qëndrojmë pranë jush dhe jemi në dispozicionin tuaj për të gjitha pyetjet.

INTEGRIMI

Ne do t’ju shoqërojmë gjatë fillimit tuaj në vendin e ri të punës dhe do t’ju ofrojmë të gjithë informacionin e rëndësishëm rreth/ punëdhënësin e juaj të ri dhe jeta në vend ku veproni.

AKADEMIA JONË E GJUHËS

Ne ju trajnojmë dhe ju përgatisim për detyrat tek punëdhënësi juaj i ri!

Për të qenë në gjendje të punoni në gjermani, përveç kualifikimeve tuaja profesionale, duhet të keni njohuri të mira të gjuhës gjermane. Për këtë arsye, ne kemi themeluar akademinë tonë të gjuhëve në internet, ku ju mund të ndërtoni dhe zgjeroni aftësitë tuaja gjuhësore në një mënyrë të synuar. I gjithë shërbimi ynë është pa pagesë për ju.

Tek ne ju mund të mësoni gjermanisht pa pagesë dhe fleksibël në nivele të ndryshme mësimore. Gjithçka që ju nevojitet është një lidhje e qëndrueshme në internet dhe një laptop. Ne ju ndihmojmë të hartoni planin tuaj individual të studimit dhe ju ofrojmë kurse gjuhësore ekstra-profesionale pas arritjes tuaj në gjermani.

AFTËSI TË KËRKUARA GJUHËSORE

sprachk icon 1
12 muaj
deri në mbërritje
pfeil
 
sprachk icon 2
9 muaj
deri në mbërritje
pfeil
 
sprachk icon 3
6 muaj
deri në mbërritje
pfeil
 
sprachk icon 4
3 muaj
deri në mbërritje
pfeil
 
sprachk icon 5
niveli i gjuhës
arritur

Arritja është e mundur vetëm nga niveli i gjuhës B1.
Mund të shtohet edhe objektivi i nivelit gjuhësor të B2
Mbërritja mund të arrihet, por është e detyrueshme për lejen e punës.

star icon
Ndërmjetësuar në mënyrë të kënaqshme
svg+xml;charset=utf

“Kam qenë në gjendje të përmirësoj aftësitë e mia gjermane në akademinë e gjuhës RecruitMed. Në këtë mënyrë unë mund të shkëmbej ide me kolegët e mi të rinj në spital dhe puna është shumë më argëtuese.”

Sofia
MTRA – Argjentinë

NJOHJA E PROFESIONIT

Së pari, përcaktohet profesioni juaj i referencës, d.m.th. cili profesion gjerman i afrohet më shumë profesionit tuaj të mësuar në vendin tuaj të origjinës. Më pas kontrollohet nëse gradat janë ekuivalente. Nëse vendoset ekuivalenca, profesioni njihet dhe miratohet automatikisht.
Megjithatë, në rastin e profesioneve që nuk janë mësuar në BE, një deficit, d.m.th.vihet re një ndryshim.

Ky ndryshim mund të kompensohet, qoftë përmes një testi njohurish ose një periudhe përshtatjeje.
Pas përfundimit me sukses të kësaj mase kompensuese, certifikata juaj gjermane do të lëshohet dhe njohja juaj profesionale është e plotë. Me certifikatën tuaj, ju mund të punoni kudo në gjermani pa kufizime.

Grafiku tregon mbarvajtjen e procesit të njohjes së profesionit. Pamja e përgjithshme është paraqiture thjeshtuar shumë dhe vlen vetëm për fuqi puntore të përkujdesit/Infermierëvet (jo për mjekët).

vendosmëria
profesion referues
berank p1
provimi i ekuivalencë
provë
berank p2
berank p3
berank p4
Njoftim /
licencë profesionale
test njohurish dhe
lëndë adaptimi
berank p5Certifikata gjermane
njohje profesionale
e suksesshme
vendosmëria profesion referues
berank mob p1
provimi i ekuivalencë provë
berank mob p2
Njoftim / licencë profesionale
test njohurish dhe
lëndë adaptimi
berank mob p3
Certifikata gjermane
njohje profesionale
e suksesshme
star icon
Ndërmjetësuar në mënyrë të kënaqshme

“Unë jam mjek dhe infermier dhe vij nga Maqedonia. Njohja si mjek në gjermani ishte shumë e vështirë për mua dhe kërkon shumë kohë. RecruitMed fillimisht më ndimoi që arsimimi im si infermier të njihet. Unë jam i kënaqur për këtë, sepse familja ime më në fund mundi të më ndjekë pas. RecruitMed më gjeti një punëdhënës i cili gjithashtu më mbështeti në marrjen e licencës për të ushtruar mjekësinë. Jam shumë i lumtur për këtë”.

Dimi
Mjek rezident nga Maqedonia e Veriut

svg+xml;charset=utf