header human

РАД И
ДА ЖИВЕ У
НЕМАЧКА

Kde by ste
radi pracovali?

svg+xml;charset=utf

Nemocnica

svg+xml;charset=utf

Domov dôchodcov

svg+xml;charset=utf

Ambulantná ošetrovateľská služba

svg+xml;charset=utf

Ambulantná intenzívna starostlivosť

svg+xml;charset=utf

Kliknite na náš dotazník a my pre Vás nájdeme tú správnu prácu.

My sa zameriavame na ľudí. Podporujeme ľudí pri získavaní nových príležitostí v Nemecku prostredníctvom migrácie. Práca v Nemecku vám ako zahraničnej zdravotnej sestre ponúka vynikajúce vyhliadky do budúcnosti.
Naše služby sú pre vás bezplatné!

VAŠA PRÁCA V NEMECKU

Práca v nemeckom systéme zdravotnej starostlivosti

Hľadáte perspektívy v zahraničí, možno aj v Nemecku?
Ste Zdravotná Sestra, Pôrodná Asistentka, Lekár a/alebo Zdravotnícky Technický Asistent?
Potom ste na správnom mieste.

Spájame Vás s tými správnymi zamestnávateľmi. Presne vieme, akým hlavným výzvam budete pri svojej každodennej práci v Nemecku čeliť a ako sa s týmito výzvami môžeme spoločne vyrovnať optimálnou prípravou a udržateľnou integráciou.
V Nemecku je akútny nedostatok zdravotníckych Pracovníkov.

Tu prichádzate na rad práve Vy, pretože cieľom spoločnosti RecruitMed je implementovať koncepty riešení pre nemecký systém zdravotnej starostlivosti prostredníctvom udržateľnej a holistickej migrácie a integrácie zahraničných odborníkov. Uchádzačom o zamestnanie, ako ste Vy, poskytujeme poradenstvo, podporu a sprostredkovanie práce v Nemecku.
Naše služby sú pre Vás bezplatné!

PREČO NEMECKO?

Aké príležitosti a možnosti ponúka odborná
možnosti presťahovania sa do Nemecka?

Vyhliadky na kariéru v
sektore starostlivosti

Zdravotnícki pracovníci majú veľa možností ďalšieho vzdelávania sa a kariérneho postupu. Zamestnávatelia tiež podporujú štátom uznávané opatrenia ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy.

Udržateľné pracovné miesta s
najnovšie vybavenie

Nemecké zdravotnícke zariadenia sú vo všeobecnosti veľmi dobre technicky a materiálne vybavené. Ponúkajú tiež isté pracovné miesta pre kvalifikovaných pracovníkov v Nemecku, pretože počet ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, sa neustále zvyšuje a dopyt po kvalifikovanom ošetrovateľskom personáli rastie.

Plat a ďalšie výhody

Plat opatrovateľov je približne 2 800 EUR mesačne (v hrubom)) a zvyšuje sa v závislosti od odbornej praxe. Okrem mesačného príjmu ponúkajú zamestnávatelia mnoho ďalších výhod, ako sú prémie, príplatky za dovolenku a/alebo vianočné odmeny. V Nemecku sa v skutočnosti poskytuje mnoho sociálnych dávok, napr. zdravotné, dôchodkové poistenie alebo poistenie v nezamestnanosti.

Rodina a naturalizácia

Rodiny môžu prist’ do Nemecku a sú ďalej podporované prostredníctvom štátnych prídavkov na deti a bezplatného vzdelávania. Okrem vlastného nároku získava príslušný Partner aj pracovné povolenie v Nemecku. Po ôsmich rokoch trvalého a legálneho pobytu v Nemecku je možné získať nemecké občianstvo.

star icon
Spokojne umiestnenie
svg+xml;charset=utf

“Keď som prišla do Nemecka, mala som málo skúseností so starostlivosťou. Vďaka RecruitMed som bola dobre pripravená na nové výzvy v oblasti starostlivosti, ktorá je trochu odlišná od Tuniska. Veľmi mi pomohlo školenie pred príchodom a tiež podpora na mieste.”

Karima
Pôrodná sestra – Tunisko

KOHO HĽADÁME

Lekárske ošetrovateľské Profesie

  • Zdravotné a lekárske sestry
  • MTRA
  • Geriatrické sestry
  • Fyzioterapeuti
  • Pôrodné sestry

Lekári vo všetkých oblastiach

  • Hlavny’ lekári
  • Špecialisti
  • Asistenti lekára
svg+xml;charset=utf

KOHO UMIESTŇUJEME

Naša národná sieť klientov

Umiestnime vás do štátom schválených inštitúcií, ako sú univerzitné kliniky, nemocnice a domovy dôchodcov – na trvalé pracovné miesta priamo u zamestnávateľa.
Našimi klientmi sú najmodernejšie zdravotnícke zariadenia so širokou škálou lekárskych špecializácií.

Specializované oblasti a dobré možnosti povýšenia a rozvoja. Dlhodobú lojalitu zamestnancov, vaše Profesionálne Uznanie, ako aj vašu integráciu a prípadné zlúčenie rodiny aktívne podporujeme my a váš nový zamestnávateľ.

ČO BY STE SI MALI VZIAŤ SO SEBOU

Vaša motiváciu a kvalifikáciu

Túžba dlhodobo žiť v Nemecku

Váš nový zamestnávateľ je ochotný do vás investovať, čo znamená intenzívnu investíciu času a peňazí. Aby sme boli spravodliví, očakávame, že máte úprimný úmysel pracovať v Nemecku a u nového zamestnávateľa dlhodobo.

Ukončené vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo alebo medicína

V Nemecku sú povolania v oblasti ošetrovateľstva a medicíny “regulovanými povolaniami”. To znamená, že odborná príprava na tieto povolania je regulovaná štátom. Z tohto dôvodu musia byť zahraničným uchádzačom v Nemecku uznané kvalifikácie získané v zahraničí. Až potom môžete požiadať o vydanie odbornej licencie alebo ju získať.

Mat' pevnu vôľu naučiť sa nemecký jazyk

Jednoduché učenie nemčiny! V našej vynikajúcej internej jazykovej Akadémii Vám ponúkame kompletnú podporu a pripravujeme učebné osnovy úplne podľa vašich potrieb. Ovládanie nemeckého jazyka je nevyhnutnou podmienkou pre podanie žiadosti o Vízum.

Chuť do Nemecka a nemeckej kultúry

Je dokázané, že prispôsobenie sa životu v novej krajine je úspešnejšie, ak sú prisťahovalci otvorení kultúre a zvykom danej krajiny. Pred príchodom Vám radi poskytneme informácie o krajine, jej obyvateľoch a kultúre.

A trochu odvahy

Nový život v inej krajine znamená opustiť rodinu a priateľov a začať nové dobrodružstvo.