RecruitMed

Со преку 2.500 институции, имаме силна мрежа на работодавачи во сите региони на Германија. Посредуваме на институции признати од државата, како што се универзитетските клиники, болници и домови за стари лица, со постојан работен однос директно кај работодавецот. Нашите клиенти се најсовремени медицински установи со различни специјализирани области и добри можности за напредок и развој. Ние и новиот работодавач активно го поддржуваме долгорочното задржување на вработените, професионалното признавање како и интеграцијата и можното обединување на семејството.

OUR SERVICE IS FREE OF CHARGE FOR YOU!

CAPTCHA image

Ова ни помага да спречиме несакана пошта, благодариме

Давам согласност, која може да се отповика во секое време, да добијам понуда за услуги по е-пошта, како и по телефон. Ве молиме имајте ja предвид нашата политика за приватност.

RecruitMed GmbH & Co. KG

Neusser Straße 772
50737 Koeln
Germany

Застапуван од:

Aik Zegai & Beata Berry

Контакт:

Tel: +49 221 67058002
Fax: +49 221 67058003
E-Mail: info@recruitmed.de